adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Zastupování u soudu

Přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Listina základních práv a svobod každému zaručuje, že se stanoveným způsobem může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu nebo jiného orgánu. Současně má nárok i na právní pomoc.

Volba právního zástupce je důležitá pro správný výkon procesních práv účastníka soudního řízení a prosazení jeho nároků. Advokátní kancelář Slezák, Slezáková a partneři je schopna převzít vaše zastoupení jak v soudních řízeních u soudů všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních.

S čím vám v soudním řízení pomůžeme:

  • jednání s protistranou s cílem dosáhnout smíru
  • posouzení nároků klienta, doporučení strategie
  • příprava žalob a dalších podání soudu
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků
  • zastupování před prvoinstančními soudy včetně smírčího jednání s protistranou
  • zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích
  • incidenční spory (tj. spory vedené v rámci insolvenčního řízení)

Právní služby pro Hradec Králové i okolí

Naše advokátní kancelář Slezák a partneři sídlí v Hradci Králové, ale právní služby poskytujeme klientům z celé ČR. Potřebujete-li právní pomoc, zeptejte se nás nebo si rovnou domluvte termín osobní schůzky.