adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Ceny právních služeb

Naše právní služby poskytujeme za smluvní ceny, které si vždy s klientem dohodneme v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb, jejich náročnost a specifičnost daného případu.

Není-li mezi klientem a advokátem sjednána odměna, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny, tzv. advokátním tarifem dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Odměna advokáta

Kromě odměny náleží advokátovi také náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, poštovné, hovorné, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Jsme plátci DPH.

 Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si termín schůzky. Rádi vám pomůžeme.