adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

S čím vám pomůžeme

Advokátní kancelář Slezák a partneři má bohaté zkušenosti a poskytuje klientům právní poradenství a služby v mnoha oborech práva. Víme, že zejména v právní oblasti je nezbytný citlivý přístup k svěřeným informacím, proto se každému klientovi věnujeme individuálně.

Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě. Je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

 

Trestní právo

Obhajoba podezřelých, obviněných či zastoupení poškozených v trestním řízení.

Korporátní právo

Zakládání, fungování a změny ve struktuře právnických osob.

Obchodní právo

Úprava postavení podnikatelů a vztahů, do nichž vstupují.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání dluhů, správa pohledávek, zajištění dluhů nebo směnky.

Právo nemovitostí

Úplatné i bezplatné převody nemovitostí, advokátní úschova, developerské projekty.

Zastupování u soudu

Zastupování před soudy včetně smírčího jednání s protistranou.

Rodinné právo

Řešení rozvodů, vypořádání majetkových vztahů, péče o děti, výživného.

Zeptejte se nás

Máte dotaz nebo chcete sjednat schůzku? Kontaktujte nás!