adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Rodinné právo

Rodinné právo patří mezi citlivá témata každého z nás, pokud se dostaneme do nesnází a konfliktů se svými nejbližšími. Snažíme se ke každému klientovi přistupovat individuálně, ohleduplně a s vysokou diskrétností. Zabýváme se rozvody manželství, vypořádáním společného jmění manželů (SJM), určováním otcovství, vyživovací povinností či náhradní rodinnou péčí.

V rámci rodinných a osobních záležitostí poskytujeme:

  • přípravu a vyjednávání předmanželských smluv
  • poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů
  • právní servis týkající se rozvodu manželství
  • majetková vypořádání při zániku manželství
  • zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
  • poradenství a zastupování v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
  • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného, úpravě výchovy, exekuce a zastoupení při vymáhání pohledávek na výživném
  • žaloby na určení či popření otcovství
  • řešení veškerých dalších rodinněprávních záležitostí

Řešení rozvodů manželství, výživného na děti i vypořádání SJM

V oblasti rodinného práva se často setkáváme s případy, které jsou pro všechny účastníky velice stresující. Lidským přístupem a odbornými znalostmi však dokážeme nepříjemné situace, jako jsou rozvody manželství nebo popření otcovství, vyřešit. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.