adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Právo nemovitostí

V AK Slezák a partneři poskytujeme komplexní poradenství fyzickým i právnickým osobám při zprostředkování koupě, prodeje, převodu, darování, nájmu nebo podnájmu různých druhů nemovitostí, včetně využití zajišťovacích institutů (např. zástavní smlouvy). Zastupujeme klienta v řízení před katastrálními úřady. Poskytujeme též služby developerům při realizaci jejich projektů.

Advokátní úschova

Poskytujeme advokátní úschovu finančních prostředků, jenž je využívána, aby strany, které podepsaly smlouvu, svůj finanční závazek řádně splnily. Advokát v tomto případě slouží jako nezávislý prostředník (schovatel), u něhož jsou uschovány finanční prostředky do doby, kdy jsou splněny podmínky smlouvy. Tato služba zajišťuje smluvním stranám jistotu splnění smlouvy druhou stranou.

Naši klienti ji často vyhledávají v případech převodů nemovitostí, obchodních podílů nebo akcií. Oblíbenou alternativou je stále častěji i pro finanční transakce realitních kanceláří.

Vedeme úschovní účty i v cizích měnách.

Právo nemovitostí bez problémů

Mějte záležitosti kolem svých nemovitostí v pořádku. Poradíme vám s předkupním právem, podílovým spoluvlastnictvím, nebo převedením nemovitosti na své děti. Pokud potřebujete s právem nemovitostí pomoci, zeptejte se nás a využijte našich služeb.