adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Obchodní právo – smluvní agenda

Ve sféře obchodního práva, které je součástí práva soukromého, v AK Slezák a partneři poskytujeme právní služby podnikatelům, kteří v rámci své obchodní činnosti vstupují do vztahů s dalšími obchodníky, ale i neobchodníky.

V oblasti obchodního práva poskytujeme následující služby:

  • příprava a vyjednávání všech typů smluv (kupní, darovací, nájemní, mandátní a další)
  • sepsání plné moci i kontrola a připomínkování předložených smluv
  • právní pomoc při sjednávání smluvních podmínek a všeobecných obchodních podmínek
  • zastupování smluvních stran při sporech z uzavřených smluv
  • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
  • právo reklamační – uplatnění nároků z vadného plnění, právo odpovědnostní
  • problematika směnečného práva a smluvní agenda k cenným papírům a podnikání na kapitálovém trhu
  • ochranné známky, zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví

AK Slezák a partneři pomůže s každou obchodní smlouvou

Potřebujete sepsat obchodní smlouvu nebo hledáte pomoc i v jiných oborech práva? Zavolejte nám, na osobní schůzce jistě vše vyřešíme k vaší spokojenosti.