adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Trestní právo

V trestním řízení je zásadní a nezbytné vybrat si vhodného obhájce, který využije a správně vyhodnotí opatřené důkazy a zajistí komplexní obhajobu práv klienta při rozhodování o vině či trestu.

Pomocí advokáta lze také zajistit i řadu práv osob poškozených trestným činem zejména v oblasti náhrady škody včetně bolestného nebo ztížení společenského uplatnění.

Ve sféře trestního práva poskytujeme:

 • odborné konzultace týkající se záležitostí trestního práva
 • zastupování během přípravného řízení
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • vedení obhajoby v trestních řízeních
 • konzultace, příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv
 • sepisování řádných a mimořádných opravných prostředků
 • příprava podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání
 • posuzování jednání z pohledu možných trestněprávních následků
 • navrhování alternativních způsobů ukončení trestního řízení
 • konzultace a zpracování žádosti o podmíněné propuštění
 • zastupování v řízení o přestupcích

Pomoc v oblasti trestního práva

Hledáte právní podporu? Přicházíme se seriózním a vstřícným přístupem. V oblasti trestního práva se s důvěrou obraťte na nás. Advokátní kancelář Slezák a partneři sídlí v Hradci Králové, ale klienti za kvalitními službami váží cestu i ze vzdálenějších míst.

JUDr. Jiří Slezák a Mgr. Šimon Slezák jsou členové Unie obhájců České republiky.