adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Korporátní právo

Korporátní právo jako součást obchodního práva řeší především zakládání, fungování a změny uvnitř korporací. Ve sféře obchodních společností jsou kromě vnitřních záležitostí těchto korporací upravovány i vzájemné vztahy mezi orgány firem nebo oblast podnikatelských seskupení. Pro začínající i zavedené firmy poskytujeme poradenství od volby právní formy podniku a jeho založení, až po kompletní právní servis.

V oblasti korporátního práva nabízíme:

  • zakládání všech forem obchodních společností a příprava zakladatelských dokumentů
  • zajištění všech podnikatelských oprávnění včetně zastupování před příslušnými institucemi
  • zastoupení před notářem, řešení změn v obchodním rejstříku a na dalších dotčených úřadech
  • zajištění správného průběhu konání valné hromady obchodní společnosti
  • přípravu a realizace přeměn, restrukturalizací i likvidací podniků
  • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností
  • pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy osob ve firmách

Od založení společnosti s AK Slezák a partneři

Zavolejte nám a my vás krok za krokem provedeme právními záležitostmi od založení společnosti, přes úpravy vztahů mezi společníky, organizací valných hromad, až po asistenci statutárním orgánům při správě společnosti. Náš tým advokátů a spolupracujících odborníků poskytuje právní služby nejvyšší kvality.