adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank
58f9b95de31fe.jpg 58f9b90749544.jpg
 

Advokátní kancelář z Hradce Králové

Naše advokátní kancelář poskytuje své služby více než 25 let. Najdete nás v centru města Hradec Králové, na Ulrichově náměstí. Spektrum poskytovaných právních služeb je rozsáhlé a našimi klienty jsou jak právnické osoby a podnikatelé, tak i jednotliví občané.

Díky našemu širokému zaměření může jít o případy z práva trestního, korporátního, obchodního, rodinného nebo práva nemovitostí, dále o zastupování v soudních řízeních či vymáhání pohledávek.

Potřebujete-li poskytnout právní pomoc, službu ve vašich záležitostech, je advokátní kancelář Slezák a partneři připravena vám pomoci a můžete nás kontaktovat.