adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Advokátní kancelář Slezák a partneři

Advokátní kancelář Slezák a partneři se sídlem v Hradci Králové je založena na respektu k právním předpisům, na osobním, spolehlivém a etickém přístupu ke klientům. Snažíme se poskytovat široké spektrum služeb dle požadavků klientů a k jejich spokojenosti, proto je portfolio služeb velmi rozsáhlé od zajištění komplexního právního servisu korporátním klientům až po právní pomoc jednotlivcům.

Právní službu jsme připraveni poskytnout v podstatě každému, kdo se na nás obrátí a s nímž je dohodnuta vzájemná spolupráce. Snažíme se, abychom dokázali v co největším počtu případů spojit právo a spravedlnost.

Naše historie

Advokátní kancelář Slezák a partneři poskytuje právní služby více než 25 let. Zakladateli jsou manželé JUDr. Jiří SlezákJUDr. Jaroslava Slezáková. Advokátní kanceláří prošla řada právníků, dnes samostatně působících v různých oblastech práva. Základní personální obsazení je léta stabilní a neměnné. V rodinné tradici nyní pokračuje jejich syn Mgr. Šimon Slezák.

Na co se zaměřujeme?

Poskytujeme široké spektrum právních služeb. Právní pomoc poskytujeme formou poradenství a konzultací, zpracováváme právní rozbory, stanoviska. Sepisujeme právní listiny, tj. dohody a smlouvy (kupní, nájemní, darovací, smlouvy o dílo a další smlouvy), zastupujeme klienty před soudy, jinými státními orgány a institucemi či při jednáních, kde je klientem vyžadována právní pomoc.

V AK Slezák a partneři se specializujeme zejména na obhajobu v trestních věcech, právo obchodních korporací (založení, změna, zrušení obchodních společností), obchodní právo, právní vymáhání pohledávekprávo nemovitostí (smluvní dokumentace k převodům a k nakládání s nemovitostmi), dále také na právo rodinné (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné a ostatní s tímto související agendy).

Proč si vybrat právě nás?

Právní pomoc vyhledává fyzická či právnická osoba v případech, kdy chce získat právní jistotu svého jednání, vymáhat svá práva ve svých osobních, pracovních, obchodních a jiných záležitostech, v řízeních před soudy, ale též před jinými státními orgány či orgány veřejné správy.

Člověk se během svého života dostane do řady obtížných životních situací, se kterými si neví rady a které se často pojí se stresovou zátěží. V této chvíli se naše advokátní kancelář může stát vaším partnerem, který vás s odbornou péčí od počátku až do konce provádí právní kauzou, je vám oporou a snaží se v zájmu klienta celý proces maximálně usnadnit a zefektivnit.

Advokát poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, kdy je při poskytování právních služeb nezávislý, je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Za dlouhé roky praxe jsme získali zkušenosti, které nám pomáhají při řešení složitých případů. Vždy se snažíme v dané situaci klientům nabízet tu nejlepší právní pomoc.

Naše hodnoty

  • Odborné znalosti a flexibilita
  • Profesionalita a spolehlivost
  • Seriózní a individuální přístup k požadavkům klienta
  • Respekt k právním předpisům a zájmům klienta

V AK Slezák a partneři z Hradce Králové je klient na prvním místě

Pokud máte problém, který byste chtěli řešit za pomoci AK Slezák a partneři z Hradce Králové, kontaktujte nás. Na osobní schůzce probereme váš případ a pokusíme se najít a zvolit nejlepší řešení.